White Peacock Design Pot for Obatala/Tinaja Detalle Pavo Real Obatala 21"